ručna nadogradnja software-a
Problem sa prijemom kanala
April 20, 2016
HD sadržaji od sada u osnovnom paketu
August 2, 2016

Uputstvo za podešavanje risivera za dobijanje signala kod prelaska na DVB-S2

1. Pritisnite Meni na daljinskom upravljaču
2. Odaberite Podešavanja
3. Odaberite Podešavanja Sistema, tada je potrebno da se unese Pin kod (ukoliko ga niste menjali fabrički je 0000)
4. Potom odaberite Podešavanje signala
5. Kada se pojavi ekran sa podešavanjem LNB-a pritisnite OK i pređite na podešavanje Transpondera
6. Označite pretposlednju opciju USER 1
7. Pritisnite žuti taster na daljinskom upravljaču.
Pojaviće Vam se ekran za ručni unos parametara. Potrebno je da uradite sledeće:
Odabrati DVB S2/8PSK
Ukucati frekvenciju 11554
Odabrati tip polarizacije Horizontalna
Ukucati symbol rate 30000
Odabrati FEC 3/4
Kada unesete sve parametre odabrati OK za potvrđivanje.
Odabrati sa OK USER 1 koji je podešen u prethodnom koraku.
Pojaviće se ekran sa dve skale i katancem u sredini, kada se katanac “zaključa” sačekati da se u dnu ekrana pojavi opcija OK
Sledeći ekran. Odabrati navedenu opciju.

Nakon toga se tasterom BACK na daljinskom upravljaču možete vratiti na početni ekran i neometano nastaviti sa
praćenjem Total TV usluge.