June 15, 2018

Kanali RTS 1 i RTS HD su skremblovani

Zvanično obaveštenje: Skremblovanje kanala predstavlja planirani prekid signala na određenim TV stanicama u toku emitovanja određenih sadržaja. Kablovski operatori su dužni da na zahtev imaoca prava […]
April 22, 2016

Uputstvo za podešavanje risivera za dobijanje signala kod prelaska na DVB-S2

1. Pritisnite Meni na daljinskom upravljaču 2. Odaberite Podešavanja 3. Odaberite Podešavanja Sistema, tada je potrebno da se unese Pin kod (ukoliko ga niste menjali fabrički […]
April 20, 2016
ručna nadogradnja software-a

Problem sa prijemom kanala

Ukoliko imate problem za prijemom kanala, a posedujete novi HD receiver, potrebno je uraditi sledeće: Proveriti da li imate sliku na kanalima 5, 24, 49 i 54 […]
March 30, 2016
ručna nadogradnja software-a

Ručna nadogradnja software-a

Za pojedine korisnike HD risivera možda će biti potrebno odraditi ručnu nadogradnja software-a.