Kanali su grupisani u devet paketa:
 TotalTV International ponuda paketa za period od (meseci) 12 24
 TotalTV International
*
139 EUR
228 EUR
*
 TotalTV International + Club X 159 EUR
*
258 EUR
*
 Pink International 149 EUR
*
248 EUR
*
 Maximum 239 EUR
*
378 EUR
*
 Film BOX*² 36 EUR 72 EUR
 BN*² 49 EUR 98 EUR

*² Paket je dostupan samo u kombinaciji sa nekim od postojecih paketa iz ponude
* U ove cene nije uračunato inicijalno aktiviranje kartice (samo prilikom prve aktivacije) koje staje 30 EUR, kao ni troškovi obnove ugovora koje staje 15 EUR

Napomena:
* Izbor zasebnog paketa Club X nije moguć. On je raspoloživ samo kao sastavni deo Maximum paketa
* Cene naknade su date na godišnjem nivou u bruto iznosima
* Svi paketi se plaćaju unapred (Pre-paid 12 meseci)
* Total TV d.o.o. zadržava pravo izmene sadržaja programskih paketa, kao i pravo izmene naknada istih
* Ova ponuda sa cenovnikom primenjuje se od 01.03.2010.

Obnovu paketa mozete izvršiti i derektnom uplatom na bankovni račun.
Prilikom uplate navedite ime i prezime nosioca ugovora, ili broj ugovora, kako ne bi došlo do greške prilikom obnove.

Broj računa je:

ALPHA BANK
341002340000472
IBAN: GR86 0140 3410 3410 0234 0000 472

NAPOMENA: Ukoliko uplata nije potpuna nećemo biti u mogućnosti da produžimo pretplatu do potpunog izmirenja obaveza.