Ukoliko imate problem za prijemom kanala, a posedujete novi HD receiver, potrebno je uraditi sledeće:

Proveriti da li imate sliku na kanalima 5, 24, 49 i 54 – ukoliko nama slike ni na jednom od ovih kanala potrebno je u podešavanjima (napredna podešavanja / podešavanje signala) za vrednost transpondera izabrati (potvrditi) C7.

Ovo je potrebno uraditi zbog prelaska sistema na novu platformu.