Zvanično obaveštenje:

Skremblovanje kanala predstavlja planirani prekid signala na određenim TV stanicama u toku emitovanja određenih sadržaja. Kablovski operatori su dužni da na zahtev imaoca prava ili emitera – televizije koja otkupi ekskluzivna prava za emitovanje određenog sportskog događaja za teritoriju Srbije, skrembluju strane kanale koje takođe emituju taj događaj. Zabrane emitovanja se osim za mečeve, odnose i na druge licencirane emisije, jer sadrže materijal koji ne sme da se koristi van plaćene teritorije. Zakon nas obavezuje da skremblujemo određeni sadržaj.

Ono što je bitno za tebe kao korisnika jeste da ovi kanali ne ulaze u kalkulaciju našeg mesečnog održavanja, tačnije mi ne naplaćujemo ekskluzivna i pojedinačna autorska prava za praćenje određenih događaja. Naplaćujemo prava koja su otkupljena preko agencija za zaštitu kolektivnih prava.

Molimo korisnike da iskoriste kanal 91 kao prelazno rešenje

TotalTV International Greece